Carlo Domeniconi,

Toccata in Blue

verejný koncert - Koncert pedagógov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
26. nov. 2013

Mgr. art. Dušan Vrúbel - gitara