VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Carl Stamitz,

Koncert G dur pre flautu a orchester op. 29

3. Rondo. Allegro

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
15. maj. 2018

Timea Reichelová - flauta 3. ročník

Mgr. art. Zuzana Priečinská - klavír