Carl Stamitz,

Koncert D dur pre flautu a orchester op. 29

1. Allegro

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
13. okt. 2015

Viktória Skokanová - flauta 2. ročník

Mgr. art. Zuzana Priečinská - klavír