Jacques Berthier,

Benedicimus Te

iné podujatie - nahrávanie
učebňa 511 (malé nahrávacie štúdio)
07. okt. 2013

Pavol Valášek - virtuálne nástroje 6. ročník

Michal Cálik - trúbka 6. ročník

Ondrej Hanuliak - husle 6. ročník

Katarína Ďurkechová - husle 6. ročník

Lenka Balážová - klarinet 6. ročník

Hana Kopecká - violončelo 6. ročník

Júlia Jánoščíková - spev 6. ročník

Tomáš Dedič - spev 6. ročník

Dávid Harant - spev 6. ročník