Bartolomej Urbanec,

Prečo si ma mamulienka

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
14. okt. 2014

Dominika Krčištová - spev 5. ročník

Mgr. Martina Turská - klavír