VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

B. Fleck,

Almost 12

verejný koncert - Koncert pedagógov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
29. nov. 2016

Mgr. art. Radka Weisháb - cimbal

Vladimír Homola - cimbal ako hosť

MgA. Zuzana Mečárová - bicie nástroje

Mgr. art. Dušan Vrúbel - gitara