Astor Piazzolla,

Ročné obdobia – Jar (Tango)

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
12. maj. 2015

Júlia Mušáková - husle 4. ročník

Ondej Briš - husle 4. ročník

Mária Nemčeková - klavír 6. ročník