Astor Piazzolla,

Adios Nonino (pre akordeón a husle)

absolventský koncert
Koncertná sála Ladislava Árvaya, konzervatórium Žilina
27. apr. 2015

Veronika Rusňáková - akordeón 6. ročník

Daniela Sadloňová - husle 6. ročník