Arthur Honegger,

Danse de la Chévre pre sólová flautu

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
21. apr. 2015

Viktória Skokanová - flauta 1. ročník