Wolfgang Amadeus Mozart,

ária Cherubína z opery Figarova svadba

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
12. mar. 2019

Mária Hanková - spev 5. ročník

Mgr.art. Emília Kalická - klavír