Arcangelo Corelli,

Sonáta č. 7 e mol pre sláčikové trio

1. Grave – 2. Allegro – 3. Adagio – 4. Allegro

verejný koncert - Koncert komornej hudby
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
03. dec. 2013

Ondrej Hanuliak - husle 6. ročník

Mária Čelková - husle 6. ročník

Hana Kopecká - violončelo 6. ročník