Antonio Vivaldi,

Gloria D dur RV 589 pre sóla, zbor a orchester

verejný koncert - Koncert komornej hudby
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
03. dec. 2013

Karin Loudová - spev 5. ročník

Alžbeta Serdelová - spev 6. ročník

Mgr. art. Anna Bomborová Kureková - spev

Anna Štrbová - hoboj 4. ročník

Peter Horváth - trúbka 6. ročník

Marián Štúň - husle 6. ročník

Katarína Ďurkechová - husle 6. ročník

Ondej Briš - viola 3. ročník

Nora Majerčíková - violončelo 6. ročník

Janka Kočíková - kontrabas 4. ročník

Mgr. art. Michael Berki - basso continuo

Doc. Mgr. Štefan Sedlický - dirigent