Antonio Vivaldi,

ária Linda z opery Tito Manlio

Butta Cosa

verejný koncert - víťazov medzin. spev. súťaže Rudolfa Petráka 2014
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
20. okt. 2015

Rastislav Lalinský - spev ako hosť

Mgr. art. Michael Berki - klavír