Antonín Dvořák,

ária Armidy z opery Armida

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
20. maj. 2014

Lenka Brodecová - spev 6. ročník

Mgr. art. Zuzana Priečinská - klavír