Antonín Dvořák,

ária Armidy z 1. dejstva opery Armida

Za štíhlou gazelou

verejný koncert - víťazov medzin. spev. súťaže Rudolfa Petráka 2014
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
20. okt. 2015

Nicole Segíňová - spev ako hosť

Jana Martinčeková - klavír ako hosť