Antonio Vivaldi,

Sposa son disprezzata – ária Irene z opery Bajazet

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
25. mar. 2014

Dominika Gorecká - spev 6. ročník

Mgr. art. Zuzana Priečinská - klavír