Andre Chailleuxe,

Morceau de Concourse pre trúbku a klavír

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
14. nov. 2017

Michal Kozárik - trúbka 2. ročník

Mgr. Martina Turská - klavír