Amilcare Ponchieli,

ária Enza z opery Gioconda

verejný koncert - Koncert pedagógov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
27. nov. 2018

Mgr. art. Jozef Gráf - spev

Mgr. art. Michael Berki - klavír