Alois Jiránek,

Kdo má počernú galánku

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
10. okt. 2017

Vanesa Šutá - spev 2. ročník

Mgr. art. Zuzana Priečinská - klavír