Augustín Barrios Mangoré,

Maxixe

verejný koncert - odd. strunových nástrojov
Koncertná sála Ladislava Árvaya, konzervatórium Žilina
12. maj. 2014

Vladimír Laštík - gitara 4. ročník